Condiţii generale de utilizare a site-ului

Importator Oficial NISSAN in R. Moldova, Compania DAAC-Autosport SRL şi-a deschis site-ul “www.nissan.md” pentru a-şi informa personal toţi clienţii. Utilizarea acestui site de către dumneavoastră este condiţionată de respectarea condiţiilor generale de acces şi de utilizare detaliate mai jos (“Condiţii generale”), precum şi de respectarea ansamblului de legi aplicabile. Atunci când accesaţi site-ul, când îl parcurgeţi şi îl utilizaţi, dumneavoastră acceptaţi implicit şi necondiţionat Condiţiile Generale, care prevalează asupra oricărei alte înţelegeri pe care aţi putea s-o aveţi cu DAAC-Autosport SRL, cu toţi membrii reţelei sale comerciale sau numai cu unii dintre aceştia.

Condiţii generale

Drepturi de proprietate intelectuală
Drepturi de autor şi/sau Drepturi asupra Desenelor şi Modelelor

Compania DAAC-Autosport SRL este deţinătorul site-ului de faţă. Fotografiile, textele, sloganurile, desenele, imaginile, secvenţele animate sonore sau nu, precum şi toate lucrările integrate în acest site sunt proprietatea Companiei DAAC-Autosport SRL sau a unor terţi care au autorizat DAAC-Autosport să le utilizeze.

Modelele vehiculelor prezentate în acest site sunt protejate conform drepturilor de autor şi/sau drepturilor de proprietate intelectuală referitoare la protecţia modelelor înregistrate.

Reproducerile, pe hârtie sau digitale, ale site-ului susmenţionat şi/sau ale lucrărilor şi/sau ale modelelor de autovehicule care sunt reproduse pe site sunt autorizate cu condiţia ca acestea să fie destinate unei folosinţe strict personale, excluzând orice utilizare în scopuri publicitare şi/sau comerciale şi/sau de informare astfel încât să se conformeze dispoziţiilor legislative privind proprietatea intelectuală.

Cu excepţia dispoziţiilor de mai sus, orice reproducere, prezentare, utilizare sau modificare parţială sau integrală a site-ului, indiferent prin ce procedeu ori pe ce suport, a diverselor lucrări şi modele de autovehicule care îl compun, fără a se fi obţinut în prealabil autorizaţia de la DAAC-Autosport, este strict interzisă şi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare.

Drepturi de marcă

Numele NISSAN, logo-ul NISSAN, numele autovehiculelor din gama NISSAN etc., sunt mărci înregistrate de către NISSAN şi utilizate în mod autorizat de către DAAC-Autosport.

Alte mărci sunt de asemenea menţionate pe site; ele sunt teoretic identificate printr-o majusculă. Acestea sunt folosite de DAAC-Autosport fie cu autorizaţia titularului, fie ca simplă indicare a unor produse sau servicii propuse de DAAC-Autosport.

Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mărci fără a fi obţinut în prealabil autorizaţie de la DAAC-Autosport sau de la titularii respectivi constituie INFRACŢIUNE ce se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Informaţii despre produse şi servicii

Aceste pagini constituie o prezentare generala a gamei de produse şi servicii NISSAN distribuite în R. Moldova. Imaginile produselor de pe site sunt cu titlu de prezentare şi nu atrag responsabilitatea DAAC-Autosport.

DAAC-Autosport îşi rezervă dreptul de a modifica/actualiza informaţiile ce figurează în prezentul site pe internet, mai ales pe cele referitoare la caracteristicile tehnice, la echipamentele modelelor prezentate şi preţuri, în orice moment, fără preaviz, ţinând cont de trăsătura interactivă a site-ului, fără ca aceste modificări/actualizări să angajeze responsabilitatea DAAC-Autosport, a membrilor reţelei sale sau a angajaţilor săi.

Vehicule noi

Caracteristicile noilor autovehicule prezentate pe site-ul www.nissan.md sunt cele existente la momentul redactării sau actualizării diferitelor pagini ale site-ului.

Preţurile prezentate sunt cele din tariful DAAC-Autosport în vigoare la momentul redactării/actualizării respectivelor pagini ale site-ului.

Servicii

Serviciile prezentate pe acest site sunt propuse pentru membrii activi ai reţelei agreate NISSAN în R. Moldova.

Informaţii despre serviciile de finanţare

Rubrica Finantare propune oferte şi tarife în general supuse unor condiţii şi depinzând de acceptarea dosarelor de către organismul care finanţează. Datele nu sunt contractuale. Înscrierea coordonatelor dumneavoastră pe prezentul site nu constituie în niciun caz un angajament contractual şi nu este echivalentul unei oferte de credit.

Numai semnarea unei oferte prealabile de finanţare şi depunerea tuturor documentelor justificând declaraţiile dumneavoastră pe lângă un membru al reţelei autorizate Nissan din R. Moldova va permite responsabilului de finanţare să se pronunţe definitiv în privinţa cererii dumneavoastră de finanţare. Dată fiind trăsătura interactivă a site-ului, ofertele de pe site pot varia, fără ca aceasta să poată angaja răspunderea responsabilului de finanţare. Ofertele sunt valabile cu condiţia acceptării dosarului de către acesta.

Reţeaua comercială

Reţeaua comercială NISSAN în R. Moldova este la dispoziţia dumneavoastră pentru a vă comunica informaţiile suplimentare pe care aţi putea dori să le cunoaşteţi cu privire la fiecare dintre produsele şi serviciile prezentate pe site.

Vă multumim pentru consultarea partenerului (agent/reparator agreat) local Nissan în acest scop.

Date personale si alte date

Puteti consulta acest site fara sa va dezvaluiti identitatea sau sa dati cea mai mica informatie in ceea ce va priveste. Informatiile fără caracter personal pe care ni le veti comunica vor fi considerate ca fiind neconfidentiale si vor putea fi utilizate si difuzate de catre DAAC-Autosport afiliaţilor săi si membrilor retelei sale comerciale in mod liber, cu respectarea dispozitiilor legale aplicabile, precum si a dispozitiilor privind secretul bancar.

Date personale

Ingrijindu-se in mod special de transparenta si protectia drepturilor dumneavoastra, DAAC-Autosport nu va utiliza, sub orice forma, datele si informatiile permitand sa va identifice personal, pe care dumneavoastra insiva ni le comunicati prin completarea si trimiterea formularelor figurand pe site, decat in cazul in care dumneavoastra va dati consimtamantul expres si neechivoc pentru ca aceste date si informatii sa intre in baza de date a Companiei DAAC-Autosport, pentru a fi prelucrate si utilizate în orice activităţi şi scopuri legate de furnizare de bunuri şi servicii, marketing, publicitate şi marketing direct, in conformitate cu legislatia in vigoare. Datele personale pentru a căror prelucrare s-a obţinut acordul dumneavoastră vor putea fi transferate către Franţa, fara a fi facute publice, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.

Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa Companiei DAAC-Autosport – R. Moldova, mun. Chisinau, str. Petricani 17, va puteti exercita, în mod gratuit, urmatoarele drepturi :

  • de confirmare, o data pe an, a faptului ca datele dvs. sunt sau nu prelucrate;
  • de intervenţie asupra datelor transmise;
  • de opoziţie asupra prelucrarii datelor pentru motive întemeiate si legitime legate de situatia dvs. particulara, respectiv fara vreo motivatie in cazul opozitiei la prelucrarea datelor in scop de marketing direct.

Prezentul acord se completeaza cu celelalte Conditii Generale.

Nici o exploatare comerciala, fie ea partiala, a datelor primite nu va putea fi efectuata fara acordul dumneavoastră prealabil.

Aceste informatii sunt confidentiale si pastrate de catre DAAC-Autosport, afiliaţii săi şi/sau membrii retelei sale comerciale.

Date fără caracter personal

Informatiile fără caracter personal pe care ni le comunicati si care se refera la preferintele dumneavoastra, interesele principale si pasiunile dumneavoastra sunt utilizate pentru a va propune produse si servicii adaptate gusturilor dumneavoastra.

Este posibil sa obtinem informatii in mod automat dar care nu pot fi in niciun caz asociate vreunei persoane. Aceste informatii se refera la tipul de browser pe care il utilizati, la platforma computerului dumneavoastra si la numele domeniului prin care aveti acces la site-ul nostru.

“Cookies”

Chiar de la prima vizita a dumneavoastra pe site-ul nostru, putem insera un cookie in computerul dumneavoastra. Un cookie este un mic bloc de date trimis browser-ului dumneavoastra de catre un server web si stocat pe hard-ul computerului dumneavoastra. Acest cookie nu ne permite sa va identificam personal. De o maniera generala, ne permite sa inregistram informatii referitoare la navigatia computerului dumneavoastra pe site-ul nostru (paginile pe care le-ati consultat, data si ora consultarii etc.) pe care le vom putea citi odata cu vizitele dumneavoastra ulterioare.

Puteti fireste sa va opuneti inserarii de cookies setandu-va browser-ul in felul urmator:

Daca navigati pe Internet cu Internet Explorer 3, 4 sau 5 (Microsoft): accesaţi “afisaj”, “optiuni”, “avansate”. Printre diversele optiuni pe care le puteti activa, a patra este intitulata “avertizeaza inainte de a accepta cookies” si, numai pe Internet Explorer 4, a cincea este intitulata “refuzati cookies intotdeauna.”

Daca navigati pe Internet cu Navigator Gold 4 (Netscape): accesaţi “optiuni”, “preferinte de retea”, “protocoale” Printre diferitele optiuni pe care le puteti activa, prima este intitulata “avertizeaza inainte de a accepta un cookie”. Veti fi atunci avertizat (a) chiar de la sosirea unui cookie si veti putea sa va opuneti inserarii sale prin setarea browserului dumneavoastra.

Puteti de asemenea suprima cookies in orice moment si in mod individual fiind asistat de manualul de utilizare al computerului dumneavoastra.

Hyperlink-uri

Plasarea unui hyperlink spre site-ul www.nissan.md necesita o autorizatie prealabila in scris de la DAAC-Autosport. Daca doriti sa plasati un hyperlink spre site-ul nostru, trebuie prin urmare sa contactati responsabilul site-ului www.nissan.md. Compania DAAC-Autosport nu poate fi, in nici un caz, facută responsabilă pentru punerea la dispozitie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecand de la site-ul www.nissan.md si nu este responsabilă, in niciun fel, de continutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecand de la aceste site-uri.

Limitarea responsabilitatii

Utilizatorul foloseste site-ul pe riscul propriu. In niciun caz, nici DAAC-Autosport, nici afiliaţii săi, nici membrii retelei sale, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi facuti responsabili pentru daune directe sau indirecte si in special pentru prejudiciul material, pierderea de date sau de program, prejudiciul financiar, rezultand din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Continutul site-ului este prezentat fara nicio garantie, de nicio natura.

Informatiile asupra produselor, serviciilor, modelelor, caracteristicilor si preturilor acestora corespund unei definitii la momentul redactarii lor sau al actualizarii diverselor pagini ale site-ului; ele sunt oferite numai cu titlu informativ si deci nu trebuie a fi considerate ca fiind o oferta contractuala a produselor si serviciilor oferite de Nissan Romania , de afiliaţii săi ori de membrii retelei sale. Erori sau omisiuni pot interveni.

Accesul la produsele si serviciile prezentate pe site poate face obiectul unor restrictii. Trebuie deci sa va asigurati ca legea tarii de unde se stabileste conectarea va autorizeaza sa accesati site-ul nostru.

Drept aplicabil

Prezentele Conditii Generale, precum şi orice litigiu în legătură cu sau decurgând din clauzele acestor Condiţii Generale sau din accesarea/funcţionarea/disfuncţionalitatea site-ului se supun dreptului intern. Limba Conditiilor Generale este limba de stat – română. In caz de litigiu, numai instantele din R. Moldova vor fi considerate competente.

Actualizarea conditiilor generale

Compania DAAC-Autosport isi rezerva dreptul de a modifica si actualiza in orice moment accesul la site, precum si Conditiile Generale. Aceste modificari si actualizari sunt opozabile / aplicabile utilizatorului de îndată ce au fost postate pe site; prin urmare, utilizatorul trebuie sa se raporteze in mod regulat la aceasta rubrica pentru a verifica Conditiile Generale in vigoare.